Værksted

Vores Værksted

I den ene sidebygning til forretningslokalerne har vi vores værksted,
der primært benyttes til klargøring af møbler.
På loftet over værkstedet har vi lager for malerier og gamle rammer.